PoliticsTop

Dutch Parliament recognizes Armenian, Assyrian and Greek Genocides

The Dutch Parliament passed a binding resolution yesterday recognizing the genocide of Assyrians, Greeks and Armenians by Ottoman Turks during World War One. The resolution, tabled by MP Joel Voordewind from the Christian Union party, enjoyed wide support from the various parties, including Christian Union, People’s Party for Freedom and Democracy, Christian Democratic Appeal, Reformed Political Party and Labor Party. The resolution was strongly opposed by two Turkish members of the Parliament but passed by a strong majority vote, the Assyrian International News Agency (AINA) reports.

“The aim of this motion is to recognize the Armenian as well as the Assyrian genocide,” said Joel Voordewind, “and to bring the Turkish government closer to Armenia. This is an important signal from the Dutch Parliament to the Turkish government to acknowledge its past actions. I hope in the end this will bring both countries to a better understanding and reconciliation with each other.”

Here is the text of the resolution in Dutch:

34 000-V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015Nr. Gewijzigde Motie Van Het Lid Voordewind C.S.
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 59
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie Rouvoet c.s. (21 501-20, nr. 270) aangaande het bespreekbaar maken van de erkenning van de Armeense genocide in de dialoog met Turkije (Voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriers, de Pontische Grieken en Arameeers die ook het slachtoffer zijn geworden van deze genocide) in 2004 Kamerbreed is aangenomen;

van mening, dat het van groot belang is dat Turkije en Armenie tot een gezamenlijk vergelijk over hun geschiedenis komen;

van mening, dat acceptatie van wederzijds inzicht ten aanzien van de gebeurtenissen van 1915 noodzakelijk is om in de betrekkingen tussen beide landen een stap vooruit te zetten;

spreekt de wens uit, dat aankomende herdenkingsbijeenkomsten van 100 jaar Armeense genocide, in Nederland en elders, bijdragen aan respect en acceptatie tussen betrokken gemeenschappen;

verzoekt de regering, in het verlengde van de aangenomen motie-Rouvoet c.s., bilateraal en in EU-verband, de Turkse regering op te blijven roepen de toenadering tot Armenie een nieuwe impuls te geven en met de Armeense regering te streven naar verzoening;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Omtzigt
Ten Broeke
Servaes
Sjoerdsma
Van Bommel
Van Ojik
Van der Staaij
Bontes
Thieme
Klein

Show More
Back to top button